web analytics

Face to face trainingen en coaching starten weer

Hier hebben onze opdrachtgevers, deelnemers en natuurlijk wij zelf ontzettend naar uitgekeken! Zoals verwacht worden de COVID-19 maatregelen vanuit de overheid stapsgewijs steeds verder versoepeld. Dat houdt in dat wij weer gestart zijn met face to face trainingen, workshops en coaching. We zijn gelijk gestart met een training bij een bestuursorgaan van de Rijksoverheid. Uiteraard staat de veiligheid en gezondheid van de deelnemers voorop. Hoe dan? De richtlijnen/protocol om veilig te trainen binnen organisaties bijvoorbeeld op uw eigen of zelfs externe locatie treft u hier (inclusief update 9 juli 2021 vanaf 10 juli 2021).

Wij mogen weer! Jongkind Training & Coaching start weer met face to face training, coaching, troaching en workshops.

Wij mogen weer! Jongkind Training & Coaching start weer met face to face trainingen, coaching, troaching en workshops.

Het belang van écht contact bij training en coaching naast online 

Gedurende de intelligente lockdown hebben wij hard gewerkt om onze trainingen, workshops en coaching deels online te verzorgen. Fijn om tijdens de persconferentie van het kabinet te horen dat de versoepelingen doorgaan. Wij geloven namelijk dat in ons coachings- en trainingsvak bij het ontwikkelen van communicatieve en sociale vaardigheden niets gaat boven écht contact. 

Liever nog wachten of juist snel aan de slag? 

Wilt u ook veilig en snel aan de slag in kleine groepen? Bekijk dan ons aanbod van incompany trainingen, workshops en coaching of neem direct contact met ons op. Ook als u pas later dit jaar wilt starten is het verstandig om contact op te nemen. Een behoorlijk aantal organisaties heeft namelijk trainingen uitgesteld en willen nog wel in 2021 trainen en deze liefst ook dit jaar afronden. Belangrijk om te weten, wij geven voorrang aan klanten die hun trainingen als gevolg van de Corona-maatregelen eerder bij ons hebben uitgesteld. 

Protocol Veilig Trainen als gevolg van maatregelen COVID-19

Protocol Veilig Trainen - in de 1,5 meter economie
Dit Protocol bevat de algemene veiligheids- en hygiëne maatregelen die genomen kunnen worden om veilig te trainen binnen de richtlijnen mogelijk te maken. Hierbij staat de veiligheid en gezondheid van zowel de deelnemers als de trainer en eventueel acteur voorop. De maatregelen rondom het Coronavirus veranderen regelmatig door de overheid. Wij zullen dit Protocol daarom regelmatig bijstellen en aanvullen. Doelstelling is het creëren van veilige trainingen waarbij ‘social distancing’ en hygiëne gewaarborgd worden.

Update afgekondigde maatregelen 9 juli 2021

De Rijksoverheid heeft nieuwe maatregelen afgekondigd in het kader van Covid-19 per ingang van 10 juli 2021. Training geven is officieel mogelijk binnen de huidige maatregelen! Trainingen en workshops hoeven dus niet gecanceld of verschoven te worden en kunnen, mits volgens het Protocol Veilig Trainen, gewoon doorgang vinden!

1.0 1,5 meter afstand tot elkaar

 • We zorgen en zien er samen op toe dat iedereen altijd 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.
 • De deelnemers hebben een vaste eigen zitplek in de trainingsruimte.
 • Er wordt gewerkt op locaties waar een veiligheids- c.q. 1,5 meter protocol van kracht is.
 • Oefeningen en andere werkvormen vinden alleen plaats met inachtneming van 1,5 meter afstand.
 • Deelnemers wordt gevraagd niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training op de locatie aan te komen en direct na de training weer te vertrekken.

2.0 Hygiëne

 • Deelnemers aan de training, trainer en eventueel acteur volgen de RIVM-hygiënemaatregelen strikt op. Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus blijft een deelnemer thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid.
 • Thuisblijven geldt tevens als iemand in het huishouden van een deelnemer koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de deelnemer of iemand uit zijn/haar huishouden positief getest zijn/ is op corona.
 • Bij griep/verkoudheidsklachten van de trainer of bij een positieve test op corona, zal voor vervanging van de trainer worden gezorgd of wordt de training verschoven. Dit geldt ook als iemand in het huishouden van de trainer koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of positief getest is op corona.

3.0 Locatie Professionele accommodatieverschaffers
Wanneer de training plaatsvindt bij een professionele accommodatieverschaffer vergewissen wij ons, middels een (telefonische/video) site inspectie vooraf, er altijd van dat er een 1,5 meter protocol van kracht is. Naast en in aanvulling van dit Protocol, gelden de specifieke voorschriften en maatregelen die accommodatieverschaffers voor de trainingslocatie treffen. Wij communiceren deze specifieke maatregelen zoveel mogelijk vooraf met de deelnemers. De verantwoordelijkheid voor de hieronder genoemde punten vallen volledig onder verantwoordelijkheid van de accommodatieverschaffer. De accommodatie dient minimaal te voorzien in (overeenkomstig de normen van branchevereniging CLC-Vecta):

 • Dat van begin tot eind de 1,5 meter tot elkaar kan worden aangehouden in zowel de trainingsruimte als in algemene ruimtes en sanitaire voorzieningen.
 • Dat er een veilige ‘eenrichtingsverkeer’ routing naar en door de locatie bestaat.
 • Dat de sanitaire voorzieningen zeer regelmatig grondig worden gereinigd met nadruk op alle handcontactpunten.
 • Dat alle ruimtes met nadruk de tafels en stoelen van de deelnemers en de trainer, zowel vooraf als tijdens (in de pauzes) de training nauwgezet worden schoongemaakt.
 • Dat pauzes worden gespreid om groepsvorming met andere gebruikers van de locatie te voorkomen. Er dient afstemming van aankomsttijden, pauzemomenten en vertrektijden plaats te vinden.
 • Dat er goede ventilatie is in de trainingsruimte. Bij voorkeur geopend(e) ra(a)m(en).
 • Dat er strikte veiligheids- en hygiëneregels zijn voor het gebruik (handcontactpunten) van koffie- en thee faciliteiten, lunch en diner mogelijkheden en andere catering-gerelateerde wensen.
 • Dat de medewerkers van de accommodatie zich bewust zijn van de RIVM-richtlijnen en extra maatregelen nemen zoals het vaak en goed handen wassen en alert zijn op het navolgen van die regels door (alle) bezoekers van de accommodatie.

3.1 Locatie – Bij de klant

Wanneer de training plaatsvindt in de accommodatie van de klant, op de vloer of in een vergaderruimte geldt het volgende:

 • De klant is verantwoordelijk voor een 1,5 meter beleid binnen het gebouw waar de training of opleiding plaatsvindt. De training vindt qua locatie-eisen volledig plaats onder verantwoordelijkheid van de klant.
 • De trainer kan de klant, bijvoorbeeld middels een checklist met de punten uit 3.0, adviseren over het 1,5 meter beleid en de opgestelde richtlijnen.
 • In de trainingsruimte is de trainer verantwoordelijk voor het naleven van de punten waar hij invloed op heeft.
 • Indien de accommodatie naar het oordeel van de trainer geen mogelijkheid biedt tot het uitvoeren van de eerder genoemde punten zal de trainer de training niet kunnen geven en zal in overleg met de klant een andere locatie moeten worden gevonden.
 • De trainer vergewist zich voorafgaand aan de training of de accommodatie volstaat en de training binnen het Protocol Veilig Trainen kan plaatsvinden.

Aanvullende veiligheidsinstructies voor de deelnemers en trainer

Voor de deelnemers aan de training, de trainer en eventuele acteur gelden de volgende aanvullende veiligheidsinstructies: 

 1. U draagt een mondkapje op de locatie tot u op uw plek zit.
 2. Was iedere keer voordat u de trainingsruimte betreedt uw handen!
 3. Voelt u zich niet lekker, dan verlaat u alstublieft de training.
 4. Houd voortdurend 1,5 meter afstand.
 5. Iedereen heeft een eigen vaste zitplaats.
 6. Gebruik alleen uw eigen materiaal.
 7. Houdt u aan de looproute(s) die de trainer aangeeft.
 8. Er wordt gewerkt met vaste oefengroepjes of oefenpartner(s).
 9. Wees alert en herinner elkaar actief en vriendelijk aan de 1,5 meter afstand.
 10. Gebruik vooral uw gezonde verstand en neem uw verantwoordelijkheid.

Belangrijk vooraf
Bij klachten die passen bij infectie met het corona-virus kunt u niet deelnemen en blijft u thuis. Dit zijn verkoudheidsklachten (loopneus, keelpijn, hoesten, minder kunnen ruiken en verhoging tot 38,0 graden Celsius), koorts en/of kortademigheid. Thuisblijven geldt tevens als iemand in uw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft of als de iemand uit uw huishouden positief getest is op corona.

Kom niet eerder dan 10 minuten vóór de training op de locatie en vertrek direct na de training. Was uw handen alvorens de locatie te verlaten.

Belangrijk achteraf

Melding na afloop

 • Deelnemers worden dringend verzocht om in het algemeen belang van de volksgezondheid aan de trainer te melden indien hij / zij binnen 14 dagen na afloop van de training positief wordt getest op corona.
 • De trainer zal dan alle overige deelnemers van de training, de accommodatieverschaffer en de eventuele klant (opdrachtgever) anoniem van en dergelijke melding op de hoogte stellen.
 • De trainer informeert alle deelnemers van de training, de accommodatieverschaffer en de eventuele klant (opdrachtgever) indien hij / zij zelf binnen 14 dagen na afloop van de training positief wordt getest op corona.

Eerst aanbod bekijken of liever meteen contact?

Bekijk hier ons aanbod van incompany trainingen, workshops om de effectiviteit van u of uw professionals te verhogen of neem contact op om de mogelijkheden in uw situatie te bespreken.