Commerciële vertaalslag en advies

De training Kwalitatieve Acquisitievaardigheden is er juist voor deelnemers die veel weten over hun vakgebied. Gehinderd door veel expertise, kan het soms lastig zijn een goede commerciële vertaalslag te maken naar de klantbehoefte. Zonde, omdat uw organisatie zich met specialisme juist kan onderscheiden van uw concurrent. Hoe combineert Jongkind Training de commerciële vorm met specialistische inhoud?

Jongkind Training & Coaching incompany maatwerk

Een passend aanbod voor uw klant

Speerpunt van de training is dat uw medewerker zich optimaal verplaatst in uw doelgroep en een echt klantengesprek durft aan te gaan. Ziet een deelnemer op tegen het pakken van die telefoon? Maakt hij of zij moeilijk contact met de klant? In de cursus leren deelnemers in een acquisitiegesprek op een ontspannen manier goede vragen te stellen naar de klantbehoefte. Via gerichte vraagstelling inventariseert de adviseur wat hij kan aanbieden.

Spontaan wat proberen te verkopen zonder te vragen wat een klant echt wil, daar gelooft Jongkind Training & Coaching niet in. Het werkt immers vaak averechts. Eigenlijk leidt het vaak niet tot verkoop en laat dat het vertrouwen van de klant in uw organisatie dalen. Het aanbod was immers niet raak in de ogen van de klant.

Om goed voeling te houden met uw organisatie, geeft Jongkind Training & Coaching Incompany Trainingen in kleine groepen.

Effect training Kwalitatieve Acquisitievaardigheden

Wanneer uw medewerker aan de training Kwalitatieve Acquisitievaardigheden heeft deelgenomen, dan:

  • denkt en gedraagt hij zich commerciëler op een manier waar de medewerker zelf achter staat
  • ervaart de klant hem als empathisch en meedenkend
  • gaat de adviseur beter met klantbezwaren om en buigt deze om in een verkoop
  • luistert hij beter naar de markt en biedt uw diensten doelgerichter aan

Kwalitatieve acquisitie en aansluiting

Hoe zorgt een adviseur ervoor dat hij met al zijn kennis die aansluiting maakt en een potentiële klant de meerwaarde van uw dienst of product ook voelt? Wij trainen de adviseurs van lief naar lef. Zet ze dus scherper in de markt en onderscheidt uzelf van uw concurrent.
Neem contact op met Jongkind Training & Coaching via de button.