Competentie Prestatiemotivatie

Definitie van de competentie Prestatiemotivatie TMA®:

Hoge eisen stellen aan de eigen prestatie, laten zien geen genoegen te nemen met een gemiddelde prestatie.

Direct naar:

De competentie Prestatiemotivatie koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Prestatiemotivatie specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Prestatiemotivatie.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Prestatiemotivatie

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Prestatiemotivatie op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Prestatiemotivatie:

 • Haalt uit eigen beweging het onderste uit de kan.
 • Toont enthousiasme en inzet.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Prestatiemotivatie:

 • Is kritisch ten aanzien van de eigen prestaties en ziet steeds mogelijkheden om zichzelf te verbeteren.
 • Kijkt het eigen werk nogmaals na om eventuele fouten eruit te halen of om verbeteringen aan te brengen.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Prestatiemotivatie:

 • Draagt het belang van een hoge kwaliteit uit en zorgt ervoor dat anderen dit belang delen.
 • Ergert zich aan slordigheid en nonchalance van anderen en wijst hen hierop.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Prestatiemotivatie:

 • Doet regelmatig onderzoek naar het kwaliteitsniveau van de organisatie en de geleverde diensten (zowel intern als extern).
 • Is alert op kritische opmerkingen van afnemers en klanten en zet beleid uit om aan hun wensen tegemoet te komen.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Prestatiemotivatie.

Meer informatie over de competentie Prestatiemotivatie

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Prestatiemotivatie naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Prestatiemotivatie naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Prestatiemotivatie op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Prestatiemotivatie met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Prestatiemotivatie voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Prestatiemotivatie voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Prestatiemotivatie

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Prestatiemotivatie verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Prestatiemotivatie of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse