Competentie Organisatie sensitiviteit

Definitie van de competentie Organisatie sensitiviteit TMA®:

Zich bewust tonen van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan.

Direct naar:

De competentie Organisatie sensitiviteit koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Organisatie sensitiviteit specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Organisatie sensitiviteit.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Organisatie sensitiviteit

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Organisatie sensitiviteit op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Organisatie sensitiviteit:

 • Beschikt over kennis van het functioneren van organisaties.
 • Kijkt over de muren van het eigen team, cluster of de eigen afdeling heen.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Organisatie sensitiviteit:

 • Anticipeert op de gevolgen voor de werkzaamheden van collega’s bij het bedenken van nieuwe werkwijzen.
 • Heeft zicht op de werkwijzen bij klanten en afnemers en sluit hierop aan met de eigen werkwijze.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Organisatie sensitiviteit:

 • Heeft zicht op de wijze waarop de verschillende werkprocessen van de verschillende afdelingen op elkaar aansluiten en elkaar beïnvloeden.
 • Weet welke personen formeel en informeel invloed hebben op het nemen van beslissingen.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Organisatie sensitiviteit:

 • Lobbyt bij invloedrijke personen om de eigen organisatie onder de aandacht te brengen.
 • Onderkent de gevolgen van veranderingsprocessen voor de totale organisatie, de mensen, de werkprocessen en de relaties met opdrachtgevers en klanten.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Organisatie sensitiviteit.

Meer informatie over de competentie Organisatie sensitiviteit

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Organisatie sensitiviteit naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Organisatie sensitiviteit naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Organisatie sensitiviteit op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Organisatie sensitiviteit met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Organisatie sensitiviteit voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Organisatie sensitiviteit voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Organisatie sensitiviteit

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Organisatie sensitiviteit verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Organisatie sensitiviteit of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse