Competentie Optreden

Definitie van de competentie Optreden TMA®:

Een goede eerste indruk maken en deze gedurende een lange(re) periode weten te handhaven.

Direct naar:

De competentie Optreden koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Optreden specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Optreden.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Optreden

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Optreden op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Optreden:

 • Hanteert de regels van de etiquette.
 • Toont respect voor anderen.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Optreden:

 • Wekt een goede eerste indruk en handhaaft deze.
 • Gedraagt zich correct en volgens de geldende omgangsnormen.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Optreden:

 • Bouwt een persoonlijke relatie op met klanten en medewerkers door interesse te tonen in de ander.
 • Is consistent in de gekozen omgangsstijl, wisselt niet plotseling af (van formeel naar amicaal, van afstandelijk naar vertrouwelijk).

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Optreden:

 • Maakt zich snel de normen, waarden en omgangsregels van onbekende omgevingen eigen.
 • Weet in te schatten welk gedrag juist wel en juist niet passend is en bijdraagt aan de versterking van het eigen optreden.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Optreden.

Meer informatie over de competentie Optreden

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Optreden naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Optreden naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Optreden op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Optreden met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Optreden voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Optreden voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Optreden

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Optreden verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Optreden of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse