Competentie Omgevingsbewustzijn

Definitie van de competentie Omgevingsbewustzijn TMA®:

Op de hoogte zijn van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten ten behoeve van de eigen organisatie.

Direct naar:

De competentie Omgevingsbewustzijn koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Omgevingsbewustzijn specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Omgevingsbewustzijn.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Omgevingsbewustzijn

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Omgevingsbewustzijn op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Omgevingsbewustzijn:

 • Beschikt over een goede algemene ontwikkeling.
 • Bezit brede kennis van zaken met betrekking tot de eigen organisatie of het eigen vakgebied.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Omgevingsbewustzijn:

 • Is op de hoogte van recente ontwikkelingen die relevant zijn voor het eigen werk- of vakgebied.
 • Vertaalt relevante ontwikkelingen naar acties en voorstellen ten behoeve van de eigen werkzaamheden.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Omgevingsbewustzijn:

 • Doet voorstellen voor verbeteringen op basis van kennis van de markt en de relevante ontwikkelingen daarin; speelt in op toekomstige ontwikkelingen.
 • Volgt actief de maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de organisatie en haar werkterrein.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Omgevingsbewustzijn:

 • Analyseert maatschappelijke ontwikkelingen en komt op basis van deze analyse met beleidsvoorstellen die de koers van de organisatie beïnvloeden.
 • Onderkent het belang van samenwerken; is zich bewust van fusies en overnamen binnen andere organisaties en onderneemt actie om zodoende in te spelen op nieuwe vormen van dienstverlening.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Omgevingsbewustzijn.

Meer informatie over de competentie Omgevingsbewustzijn

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Omgevingsbewustzijn naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Omgevingsbewustzijn naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Omgevingsbewustzijn op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Omgevingsbewustzijn met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Omgevingsbewustzijn voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Omgevingsbewustzijn voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Omgevingsbewustzijn

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Omgevingsbewustzijn verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Omgevingsbewustzijn of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse