Competentie Netwerken

Definitie van de competentie Netwerken TMA®:

Ontwikkelen en verstevigen van relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen.

Direct naar:

De competentie Netwerken koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Netwerken specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Netwerken.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Netwerken

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Netwerken op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Netwerken:

 • Bouwt en werkt actief aan zijn (sociale) netwerk.
 • Communiceert regelmatig met contacten.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Netwerken:

 • Maakt gebruik van contacten die ontstaan zijn bij sociale evenementen, beurzen, seminars, vakverenigingen en/of opleidingen.
 • Neemt regelmatig opnieuw contact op met anderen om het bestaande netwerk te onderhouden.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Netwerken:

 • Brengt mensen met elkaar in contact, stelt hen aan elkaar voor.
 • Zoekt samenwerking met interne en externe partners uit wederzijds belang.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Netwerken:

 • Betrekt anderen in de eigen professionele netwerken en stimuleert hen deze uit te bouwen.
 • Zoekt gericht contact met anderen die een rol kunnen spelen in de uitbouw van een invloedrijk netwerk.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Netwerken.

Meer informatie over de competentie Netwerken

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Netwerken naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Netwerken naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Netwerken op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Netwerken met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Netwerken voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Netwerken voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Netwerken

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Netwerken verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Netwerken of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse