Competentie Integriteit

Definitie van de competentie Integriteit TMA®:

Zich houden aan de normen, waarden en omgangsregels die gelden voor de functie en voor de cultuur waarin men werkt; niet vatbaar zijn voor frauduleuze handelingen.

Direct naar:

De competentie Integriteit koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Integriteit specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Integriteit.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Integriteit

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Integriteit op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Integriteit:

 • Behandelt iedereen gelijk en respectvol en maakt geen onderscheid.
 • Beschermt vertrouwelijke informatie.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Integriteit:

 • Informeert interne en externe klanten eerlijk over mogelijke risico’s en nadelen.
 • Verstrekt alleen informatie aan anderen indien deze daar werkelijk recht op hebben.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Integriteit:

 • Geeft openheid van zaken indien dit van belang is voor anderen binnen de organisatie.
 • Laat blijken kritisch te zijn als er achter de rug van een collega om wordt gepraat.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Integriteit:

 • Draagt er zorg voor dat collega’s die onethisch gedrag vertonen tot de orde worden geroepen.
 • Gaat zorgvuldig om met macht.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Integriteit.

Meer informatie over de competentie Integriteit

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Integriteit naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Integriteit naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van andere competenties dan de competentie Integriteit op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Integriteit met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Integriteit voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Integriteit voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Integriteit

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Integriteit verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Integriteit of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse