Competentie Discipline

Definitie van de competentie Discipline TMA®:

Zich aanpassen aan de geldende regels, procedures en het organisatiebeleid; bij verandering of twijfel bevestiging zoeken bij de juiste persoon.

Direct naar:

De competentie Discipline koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Discipline specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Discipline.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Discipline

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Discipline op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Discipline:

 • Onderkent de effecten van zich houden aan de regels.
 • Voegt zich zonder moeite naar de bestaande regelgeving.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Discipline:

 • Houdt zich actief op de hoogte van veranderingen omtrent de regelgeving, procedures en werkwijzen.
 • Onderkent duidelijk de grenzen van het eigen vakgebied, de functie en de eigen bevoegdheid.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Discipline:

 • Signaleert situaties waarin afgeweken moet worden van de regelgeving.
 • Stelt zich op de hoogte van het organisatiebeleid en de ethiek van de organisatie.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Discipline:

 • Onderkent dat er een 'grijs gebied' is waarin de regels en procedures naar eigen inzicht, maar binnen randvoorwaarden uitgevoerd moeten worden.
 • Ziet in dat regels en procedures noodzakelijk zijn, maar blijft kritisch kijken of deze uitvoerbaar zijn.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Discipline.

Meer informatie over de competentie Discipline

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Discipline naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Discipline naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Discipline op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Discipline met de START-methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Discipline voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Discipline voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Discipline

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Discipline verwijzen wij u graag naar:

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Discipline of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse