Competentie Aandacht voor details

Definitie van de competentie Aandacht voor details TMA®:

Consistent en effectief kunnen omgaan met detailinformatie.

Direct naar:

De competentie Aandacht voor details koppelen aan gedrag

Uw organisatie of uzelf heeft gekozen voor de competenties bij een functie. Om te voorkomen dat een competentie een loos begrip wordt, heeft Jongkind Training & Coaching voor elke competentie gedragsvoorbeelden verzameld. U maakt de competentie Aandacht voor details specifiek voor de functie op gedragsniveau door een keuze te maken uit onderstaande gedragsvoorbeelden. Naar wens kunt u zelf gedragsvoorbeelden toevoegen. Wij adviseren tussen 3 en 7 gedragsvoorbeelden per competentie te selecteren. Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Aandacht voor details.

Gedragsvoorbeelden bij de competentie Aandacht voor details

Hieronder ziet u een aantal gedragsvoorbeelden van de competentie Aandacht voor details op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau:

0. Algemene gedragsvoorbeelden voor de competentie Aandacht voor details:

 • Blijft alert en geconcentreerd.
 • Laat de aandacht niet verslappen bij detailinformatie.

1. Operationele gedragsvoorbeelden voor de competentie Aandacht voor details:

 • Blijft in routinetaken kritisch en alert; let op de eigen uitvoering hiervan.
 • Controleert het eigen werk zorgvuldig en blijft alert op details.

2. Tactische gedragsvoorbeelden voor de competentie Aandacht voor details:

 • Herkent vlot lacunes in tabellen en schema’s.
 • Herkent vlot tegenstrijdigheden in gedetailleerde informatie.

3. Strategische gedragsvoorbeelden voor de competentie Aandacht voor details:

 • Herkent details in gegevens en in gedrag die relevant zijn voor een bepaald patroon.
 • Kan de juiste essentiële details uit een complexe hoeveelheid informatie halen.

Meer lezen over het (verder) ontwikkelen van de competentie Aandacht voor details.

Meer informatie over de competentie Aandacht voor details

Jongkind Training Coaching TMA gecertificeerd

Jongkind Training & Coaching heeft voor de competentie Aandacht voor details naast de definitie en gedragsvoorbeelden de volgende handige informatie beschikbaar:

 • nog meer voorbeelden van Aandacht voor details naast de hierboven genoemde gedragsvoorbeelden 
 • een indicatie per medewerker op de ontwikkelbaarheid van de competentie Aandacht voor details op basis van de TMA® Drijfveren
 • interviewvragen bij de competentie Aandacht voor details met de START methode (Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Terugblik)
 • ontwikkelactiviteiten op de competentie Aandacht voor details voor de medewerker 
 • coachingsadviezen op Aandacht voor details voor de coach of leidinggevende

Alle 50 veelgebruikte competenties op een rij staan in het competentieoverzicht.

Ontwikkelen van de competentie Aandacht voor details

Jongkind Training & Coaching biedt een breed scala aan van trainingen en coachings. Voor het ontwikkelen van de competentie Aandacht voor details verwijzen wij u graag naar:

Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Wilt u weten hoe uzelf, een medewerker of zelfs teams scoren op de ontwikkelbaarheid van bijna 50 competenties? Met de Talenten Motivatie Analyse krijgt u gedegen inzicht in drijfveren, competenties en talenten. Bekijk hier de mogelijkheden van TMA of vraag direct een TMA aan.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching ondersteunt u graag bij het effectief invoeren van competentiemanagement. Neem contact op voor meer informatie over de competentie Aandacht voor details of bekijk de uitleg over competentiemanagement.

Meer informatie of interesse