Test veranderingsbereidheid

In en rondom onze trainingen, coaching en workshops maakt Jongkind Training & Coaching regelmatig gebruik van verschillende testen en analyses, ondermeer de Talenten Motivatie Analyse (TMA). Hieronder een test die de veranderingsbereidheid meet.

Test gratis de veranderingsbereidheid van uw team Jongkind Training Coaching

Succesvol veranderen? Gratis test met aanbevelingen

Wilt u met uw afdeling of organisatie graag een succesvolle veranderingsslag maken? De bereidheid tot verandering bepaalt in grote mate of de verandering een flop of een succes wordt. Met onderstaande test achterhaalt u de mate van bereidheid tot veranderen in uw team. Deze test geeft u inzicht hoe uw team scoort op de 7 belangrijke pijlers voor een effectieve verandering. U krijgt na het invullen direct de uitslag en een document met aanbevelingen over hoe u uw veranderingsplan versterkt. Vul hieronder de gratis test in of bekijk eerst onze dienstverlening.

Veranderingsbereidheid test

De test bestaat uit 28 vragen. U vult of de test zelf in, maar u kunt de test ook door alle medewerkers laten invullen. U krijgt dan een completer beeld van de veranderingsbereidheid en mogelijke knelpunten.

Bij elke vraag kiest u uit de opties: 'Eens', 'Neutraal' of 'Oneens'.

1. Is uw team ervan overtuigd, dat door de verandering de kwaliteit van het werk toe zal nemen?
2. Ervaren uw teamleden de verandering als een uitdaging?
3. Is de meerwaarde van de verandering duidelijk voor uw teamleden?
4. Staat de directie onvoorwaardelijk achter de verandering?
5. Hebben uw teamleden in het verleden goede ervaringen opgedaan met soortgelijke veranderingsprocessen?
6. Hebben uw teamleden tijd over om aan de invoering van de verandering te besteden?
7. Ligt volgens u aan het veranderingsproces een heldere fasering ten grondslag?
8. Zal door de verandering de werkdruk afnemen?
9. Ervaren uw teamleden de verandering als vertrouwd?
10. Leidt de verandering tot een verbetering van de marktpositie van de organisatie?
11. Staat u zelf achter de verandering?
12. Kunnen uw teamleden op basis van hun vakinhoudelijke kennis bijdragen aan het slagen van de verandering?
13. Heeft u voldoende ruimte in uw agenda om tijd aan de verandering te besteden?
14. Wordt het veranderingsproces volgens u doelgericht aangestuurd?
15. Dragen de teamleden na de verandering meer verantwoordelijkheid voor hun werk?
16. Ervaren uw teamleden de verandering als verfrissend?
17. Leidt de verandering tot een vergroting van de efficiëntie van de organisatie?
18. Staan de collegaʼs van uw teamleden achter de verandering?
19. Hebt u zelf in het verleden goede ervaringen opgedaan met veranderingen?
20. Valt de invoering van de verandering samen met een rustige periode in de werkzaamheden van uw team?
21. Is volgens u het tijdschema waarbinnen de verandering is gepland realistisch?
22. Creëert de verandering nieuwe loopbaankansen voor uw teamleden?
23. Ervaren uw teamleden de verandering als iets positiefs?
24. Levert de verandering voordelen op ten opzichte van de concurrentie?
25. Staan uw collega-leidinggevenden achter de verandering?
26. Bent u zelf actief betrokken geweest bij voorgaande veranderingsprocessen?
27. Draait uw team tijdens de invoering van de verandering met een volledige bezetting?
28. Worden u en uw teamleden op tijd geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen?

Meer informatie of interesse