Opleiden is weggegooid geld

Er is onderzoek in de Verenigde Staten gedaan naar de effectiviteit van trainingen. Nu wordt er wel vaker onderzoek gedaan naar de effectiviteit van opleidingen en trainingen met uiteenlopende uitkomsten als resultaat. De conclusie en uitkomsten van dit onderzoek willen wij graag onder uw aandacht brengen: 'De effectiviteit van opleiding op lange termijn is zeer beperkt. Opleiden is vaak weggegooid geld'.

Effectiviteit van trainingen is slechts 15%

Uit onderzoek van Robert Brinkerhoff van de Western Michigan University blijkt dat gemiddeld 15% van de mensen die een opleiding hebben gevolgd, nooit een poging zal doen om het geleerde in de praktijk te brengen. De rest doet dat wel, maar slechts 15% van deze mensen vertoont blijvend veranderd gedrag met winst voor de organisatie. Dat betekent dat het overgrote deel van de deelnemers al snel terugvalt in oud gedrag. Hoe meer het gewenste nieuwe gedrag afwijkt van het huidige gedrag (dus misschien hoe wel noodzakelijker de training), hoe slechter deze uitkomsten zijn. Opleiden is dus weggegooid geld of ...

De aanpak maakt het verschil

Hoe kunt u dit verbeteren? Ook daar is onderzoek naar gedaan. De effectiviteit van organisatiebrede opleidingen wordt voor minstens 40% bepaald door de voorbereiding (de motivatie van zowel de leidinggevende als de deelnemer zelf, aansluiting op de praktijksituatie van deelnemers) en eveneens voor minstens 40% door het vervolg (de gelegenheid voor en steun van de omgeving bij het oefenen). De opleiding zelf speelt dus een kleinere rol, de totale aanpak maakt het verschil!

Opleiden tot een effectieve investering maken

Jongkind Training & Coaching begeleidt organisaties continue om echte gedragsverandering te realiseren en daarmee de effectiviteit van hun professionals te verhogen. Hoe doen wij dat? Wij onderschrijven het principe dat mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol zijn in hun baan, wanneer ze werk doen dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zetten wij regelmatig de Talenten Motivatie Analyse (TMA) in. Effectief opleiden begint met de juiste mensen, het juiste laten doen.

De voorbereiding +40%

Voorafgaand aan zo'n trainingstraject starten wij altijd met een uitgebreide voorbereiding. Het begint met de intake waarbij de werkpraktijk en motivatie aan de orde komen, Wat levert het nieuwe gedrag op? en Wat staat succes mogelijk in de weg? Is het een kwestie van alleen een vaardigheid aanleren en intrainen of is er toch meer nodig? Vanuit de intake gecombineerd met onze brede ervaring maken wij een resultaatgericht plan van aanpak. Jongkind Training & Coaching ziet voor leidinggevenden een cruciale rol weggelegd voor het vervolg na de training en daarmee het effect in de praktijk. Met deze goede voorbereiding creëren we tot 40% meer effectiviteit.

Het vervolg na de training +40%

Training is slechts één van de interventies die we inzetten. Een training is geen oplossing opzichzelf, maar slechts een hulpmiddel. We geven trainingen een vervolg met ondermeer 'Coaching' en 'Coaching on the job'. Bij veel trajecten trainen we ook eerst de leidinggevenden en dan pas de medewerkers. De leidinggeveden krijgen concrete handvatten en inzicht hoe ze een training het meest effectief opvolgen. Jongkind Training & Coaching heeft een aantal instrumenten ontwikkelt om de deelnemers en de leidinggevenden juist ook na de training scherp te houden. Zo komen we van 'bewust bekwaam' in de training naar blijvend 'onbewust bekwaam' resultaat in het werk. Dit vervolg na de training bepaalt voor nog eens tot 40% de effectiviteit van de opleiding op de werkvloer.

Meer weten?

Jongkind Training & Coaching begeleidt u graag bij het effectief opleiden in uw organisatie. Meer weten over opleiden als goede investering. Lees het artikel: 'Ontwikkelen van competenties' of maak direct onze online test en achterhaal hoe bereid uw team is om te veranderen. U ontvangt dan meteen gratis tips. Wilt u weten hoe wij ook in uw organisatie samen meer blijvend succes realiseren? Neemt u dan contact met ons op.

Meer informatie of interesse