Onderzoek: Vooral trainingen en cursussen persoonlijke ontwikkeling zijn populair

Een opvallende conclusie uit onderzoek onder de Nederlandse beroepsbevolking: de coronacrisis heeft de behoefte van mensen om zich te blijven ontwikkelen vergroot. Bijna een kwart van de respondenten tussen de 18 en 67 jaar heeft zich het afgelopen jaar laten bij- of omscholen. De helft van hen deed dit op het gebied van persoonlijke ontwikkeling via trainingen en cursussen.

Persoonlijke ontwikkeling

Denk bij persoonlijke ontwikkeling bijvoorbeeld aan een cursus of training communicatieve vaardigheden, assertiviteitpresenteren of time management. 45 procent liet zich bijscholen om meer kennis over zijn of haar huidige werkzaamheden te vergaren, nog eens 45 procent volgde een training, opleiding of webinar om meer te weten te komen over toekomstige werkzaamheden. Interessant is dat vooral vrouwen en hoogopgeleiden dit aangeven. Daarnaast hebben met name de jongere respondenten (18-34 jaar) meer zin gekregen om door te leren.

Jezelf ontwikkelen is nog urgenter geworden

‘Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk en door de coronacrisis nog urgenter geworden’, zegt Madelon Meester, hoofdredacteur van Intermediair. ‘Sommige werkzaamheden zien er door de crisis anders uit en in veel sectoren zijn banen verdwenen, waar in andere branches juist meer werkgelegenheid is. Het is goed te zien dat veel respondenten het belang van scholing inzien'.

‘Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk en door de coronacrisis nog urgenter geworden’

‘Jezelf blijven ontwikkelen is belangrijk en door de coronacrisis nog urgenter geworden’

Loopbaan die echt bij je past

Marianne van Woerkom, hoogleraar positieve organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, herkent dit beeld. 'Persoonlijke ontwikkeling is een trend die al jaren gaande is. Dat heeft te maken met een nieuwe generatie werknemers. Zij vinden het niet alleen belangrijk dat ze met hun werk de kost kunnen verdienen, maar ook dat ze een loopbaan vinden die echt bij hen past.' Jongkind Training & Coaching helpt professionals bij het achterhalen van drijfveren en (latente) talenten met behulp van de TMA-methode.

Aantrekkelijk blijven voor werkgevers

Ruim een derde zag af om zich verder te ontwikkelen: ze overwogen het wel, maar ondernamen uiteindelijk geen actie. Wie er niet voor koos om verder te leren, deed dit vooral niet omdat hij of zij daar geen behoefte aan had (33 procent), geen tijd (29 procent) of geen geld (21 procent). Onder de oudere respondenten (50-67 jaar) wordt de noodzaak hiervan significant minder ingezien. 38 procent van de oudere respondenten die niets hebben ondernomen, geeft aan hieraan geen behoefte te hebben, 21 procent gelooft niet in het nut ervan en 20 procent heeft geen ambities. 'Het zou mooi zijn ook deze groep te kunnen motiveren, zodat deze werknemers aantrekkelijk blijven voor werkgevers en gelukkig zijn in hun werk’. aldus Meester.

Belangrijkste redenen om een training of cursus te volgen

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de belangrijkste reden om een training of cursus te volgen: Het zelf blijven ontwikkelen is. Deze reden steekt er met kop en schouders bovenuit. Hieronder de hele Top 5: 

  1. om in ontwikkeling te blijven (70%)
  2. om carrièrekansen te vergroten (36%)
  3. om meer geld te verdienen (31%)
  4. omdat de werkgever het eiste (13%)
  5. om zijn functie te behouden (5%)

Effectiviteit verhogen van élke professional

42 procent van alle respondenten gaf aan van plan te zijn dit jaar een training of opleiding te volgen. Jongkind Training & Coaching verhoogt met plezier de effectiviteit van élke professional door middel van trainingen, workshopstroaching en coaching. Wij helpen u graag!

Neem contact op of bekijk ons aanbod

Wilt u advies over effectieve en persoonlijke ontwikkeling? Neemt u dan contact op of bekijk direct ons aanbod.

Meer informatie of interesse