Jongkind is gecertificeerd voor de Talenten Motivatie Analyse (TMA-methode)

Jongkind Training & Coaching verzorgt naast trainingen en coachings ook de Talenten Motivatie Analyse (TMA-methode). In november 2012 is Jongkind officieel gecertificeerd als TMA professional door EhrmVision en Met David. Ook voor het gebruik van de nieuwe TMA Teamanalyse heeft Jongkind de TMA Team professional accreditatie behaald. 

Jongkind Training & Coaching is gecertificeerd TMA professional

De TMA methode omvat onder meer de:

  • 'Talenten Motivatie Analyse',
  • 'TMA Teamanalyse'
  • 'Capaciteiten analyse',
  • '360° Feedback' en de
  • 'Beroepssectoren en Activiteiten Interesse analyse'.

Dit zijn online  onderzoeken aangevuld met gesprekken die een betrouwbaar en volledig beeld geven van aanwezige talenten, competenties, capaciteiten en interesses. De onderzoeken zijn afhankelijk van het vraagstuk los of in combinatie met elkaar inzetbaar. Overzichtelijke rapportages waarmee u als leidinggevende of P&O-er gemakkelijker coacht en dit kan uitbreiden met externe training en coaching.

Toepassingsmogelijkheden TMA-methode

De TMA kent onder meer de volgende toepassingsmogelijkheden:

Ontwikkeling:

Voor persoonlijke ontwikkeling kan de Talenten Motivatie Analyse bijvoorbeeld gebruikt worden bij loopbaan-, coaching-, studiekeuze- en ontwikkeltrajecten (MD-programma’s). In het kader van ontwikkeling wordt er in bredere zin naar de talenten gekeken. Er wordt enerzijds naar de sterkere en zwakkere kanten in het algemeen gekeken en anderzijds naar de persoonlijke voorkeur zodat een ideale ontwikkelrichting gekozen kan worden die realiseerbaar is in het licht van de talenten die een persoon heeft. Tevens wordt er gekeken naar de leer- en ontwikkelstijl. Bij bijna alle talenten zijn op de kandidaat toegesneden coaching tips toegevoegd.

Teamontwikkeling (TMA Teamanalyse):

De Team-analyse zetten wij in bij het samenstellen van nieuwe teams of het opsporen van (mogelijke) knelpunten en kansen in bestaande teams. Binnen de TMA-methode is het mogelijk om individuele TMA rapportages te combineren zodat er een TMA teamanalyse ontstaat. De TMA Team analyse verzamelt de TMA profielen van teamleden en genereert een overzichtelijk rapport, dat direct inzichtelijk en bespreekbaar maakt waar de knelpunten en de sterke punten van het team liggen. De TMA Team analyse kan worden ingezet bij bestaande teams maar ook bij tijdelijke teams zoals bijvoorbeeld een projectteam.

Selectie:

Voor selectie kan de Talenten Motivatie Analyse bijvoorbeeld gebruikt worden bij recruitment, toelating (bijv. voor een opleiding) en sollicitatieprocedures. In het kader van selectie wordt er meer gefocust op scores van talenten die van belang zijn voor het succesvol toekomstig functioneren.

Mobiliteit:

Voor mobiliteit kan de Talenten Motivatie Analyse gebruikt worden bij (grote) organisatieveranderingen waarbij functies wijzigen, vervallen en/of ontstaan. In het kort bij groei of krimp van de organisatie. In dit kader kan er gekeken worden waar kandidaten het beste passen en geeft het inzicht in hun mogelijkheden.

Potentieel-analyse:

Potentieel analyse heeft zowel kenmerken van gebruik voor ontwikkeling als selectie. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden die een kandidaat heeft met zijn talenten, ervaringen, genoten opleidingen en capaciteiten. Men probeert als het ware het maximale potentieel, bijvoorbeeld in het kader van een functie, opleidingstraject of traineeship, van een kandidaat te achterhalen.

Re-integratie:

Voor re-integratie kan de Talenten Motivatie Analyse bijvoorbeeld gebruikt worden bij re-integratietrajecten. Bij re-integratie kan dan gekeken worden welke andere talenten iemand nog bezit om andere of aangepaste werkzaamheden uit te oefenen. Daarnaast wordt er gekeken of er aandachtspunten zijn die een obstakel vormen bij het re-integratieproces of dit proces juist kunnen versnellen. Bijvoorbeeld door meer te focussen op de sterke kanten dan op de valkuilen.

Opleiding:

Voor opleidingen wordt de Talenten Motivatie Analyse gebruikt bij zowel reguliere opleidingstrajecten als opleidingen, trainingen en cursussen met (grote) gedrags- en competentiecomponenten. In het kader van opleidingen in het algemeen kan gekeken worden naar leer- en ontwikkelstijl en talenten die grote invloed hebben op het succesvol doorlopen van een opleiding. Tevens kunnen medewerkers, deelnemers en cursisten gerichter worden begeleid bij het leerproces. Voor opleidingen aangaande gedrag en competenties kan de TMA gebruikt worden om te kijken naar de talenten die bepaald gedrag en competenties beïnvloeden. Gebruik bij opleiding heeft overeenkomsten met het gebruik bij ontwikkeling.

Advies over de TMA-methode in uw organisatie

Wilt u advies hoe u effectiever gedrag realiseert voor uzelf en/of anderen? Neemt u dan contact op of bekijk het aanbod.

Meer informatie of interesse