Waterschap en hoogheemraadschap

Jongkind Training & Coaching verzorgt trainingen, coaching (on the job) voor waterschappen en hoogheemraadschappen. Wij verzorgen naast trainingen, coaching (on the job) en workshops voor zowel kleine als grote waterschappen ook de Talenten Motivatie Analyse.

Onze maatwerk incompany trainingen voor waterschappen zijn gericht op het verhogen van de effectiviteit in professionele mondelinge communicatie zowel intern als extern.

Thema's waarop Jongkind traint en coacht voor waterschappen:

De medewerkers van het waterschap vormen samen een bestuursniveau dat de waterhuishouding controleert en regelt. De taken van een waterschap zijn onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is een waterschap vaak ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer. Jongkind helpt de professionals van het waterschap om nog effectiever te zijn in hun communicatie.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op of bekijk eerst het overzicht van trainingen en coachings.

Overzicht van waterschappen en hoogheemraadschappen

 • Waterschap Noorderzijlvest (Groningen, Friesland en Drenthe)
 • Wetterskip Fryslân (Friesland en Groningen)
 • Waterschap Blija Buitendijks (Friesland)
 • Waterschap Hunze en Aa's (Groningen en Drenthe)
 • Waterschap Reest en Wieden (Drenthe en Overijssel)
 • Waterschap Velt en Vecht (Drenthe en Overijssel)
 • Waterschap Groot Salland (Overijssel)
 • Waterschap Regge en Dinkel (Overijssel)
 • Waterschap Veluwe (Gelderland)
 • Waterschap Rijn en IJssel (Gelderland en Overijssel)
 • Waterschap Vallei en Eem (Utrecht en Gelderland)
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Utrecht en Zuid-Holland)
 • Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland)
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (Noord-Holland)
 • Hoogheemraadschap van Rijnland (Zuid-Holland en Noord-Holland)
 • Hoogheemraadschap van Delfland (Zuid-Holland)
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (Zuid-Holland)
 • Waterschap Rivierenland (Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Utrecht)
 • Waterschap Hollandse Delta (Zuid-Holland)
 • Waterschap Scheldestromen (Zeeland)
 • Waterschap Brabantse Delta (Noord-Brabant)
 • Waterschap De Dommel (Noord-Brabant)
 • Waterschap Aa en Maas (Noord-Brabant)
 • Waterschap Peel en Maasvallei (Limburg)
 • Waterschap Roer en Overmaas (Limburg)
 • Waterschap Zuiderzeeland (Flevoland)

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op of bekijk eerst het overzicht van trainingen en coachings.

Meer informatie of interesse