Ministerie

Jongkind Training & Coaching traint en coacht ministeries. Wij verzorgen naast trainingen, coaching (on the job) en workshops voor ministeries en gelieerde organisaties ook de Talenten Motivatie Analyse.

Onze maatwerk incompany trainingen voor ministeries zijn gericht op het verhogen van de effectiviteit in professionele mondelinge communicatie zowel intern als extern. We doen dit voor verschillende onderdelen en diensten.

Thema's waarop Jongkind traint en coacht voor ministeries zijn:

De ambtenaren van een ministerie of departement zorgen er samen voor dat het beleid van de regering wordt uitgevoerd. Jongkind helpt deze professionals om nog effectiever te zijn in hun communicatie.

Jongkind Training & Coaching was voorheen ook te vinden op het leerportaal van de Rijksoverheid: Leer-Rijk.

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op of bekijk eerst het overzicht van trainingen en coachings.

Overzicht van ministeries

 • ministerie van Algemene Zaken (AZ)
 • ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)
 • ministerie van Defensie
 • ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI)
 • ministerie van Financiën
 • ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
 • ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • ministerie van Veiligheid en Justitie
 • ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op of bekijk eerst het overzicht van trainingen en coachings.

Meer informatie of interesse