Hoe training succesvol inzetten in uw organisatie?

Gemiddeld besteden organisaties in Nederland zo'n 9% van de bruto loonsom voor het trainen en opleiden van medewerkers. Dat is meer dan 250 miljoen Euro per jaar. Hoe weet u nu of u training succesvol inzet in uw organisatie? Daarvoor is het slim om van tevoren na te denken over welk effect u wilt bereiken? Hoe toetst u dit effect en vooral hoe houden uw medewerkers dat vast?
Natuurlijk kan Jongkind Training & Coaching u hierbij helpen. We trekken daarbij samen op. Al bij het opbouwen van de training houden we rekening met wat u wilt bereiken. Bijvoorbeeld doen we vooraf wel of geen nulmeting?

Vier niveaus om resultaat te meten

Suces training meten is wetenEr zijn verschillende manieren om een training en het blijvende effect daarvan te beoordelen. Hiervoor biedt het model met de vier niveaus van Donald Kirkpatrick een uitkomst. Hij bedacht vier niveaus om het resultaat van een training te meten en te beoordelen of de opgedane kennis tijdens training is blijven ‘hangen’ en resultaten worden gerealiseerd. Het maken van een bewuste keuze waarop een training geëvalueerd wordt, is het begin van een effectiever opleidingsbeleid.

Hieronder volgt in grote lijnen een overzicht van de vier verschillende evaluatieniveaus:

Niveau 1: De eerste reactie na de training

Dit evaluatieniveau baseert zich op de reacties van de deelnemers na afloop van een training. Zijn ze tevreden? Was de training relevant? Sloot de training aan bij de dagelijkse werkzaamheden? Voelden de deelnemers zich betrokken bij de training? Hiermee krijgt u een beeld of het om een kwalitatief goede training ging.

Niveau 2: Leerervaring (verworven kennis en vaardigheden)

Op dit niveau gaat het om de vraag of de leerdoelen van de training zijn behaald. Heeft de medewerker tijdens de training de juiste kennis en vaardigheden opgedaan? Evalueren of de training efficiënt was, is te meten met bijvoorbeeld een kennis- of vaardigheidstest.

Niveau 3: Gedrag na de training

Het draait in dit niveau om evalueren in welke mate de geleerde vaardigheden, kennis en gedrag op de werkvloer toegepast worden. In hoeverre is het resultaat van de training merkbaar? Dit geldt niet alleen voor de deelnemer, maar ook voor zijn directe omgeving en/of leidinggevende.
Het is belangrijk om het geleerde te borgen. Het gewenste gedrag ontstaat namelijk alleen als u ook zorgt voor bijvoorbeeld versterking en beloning van het gewenste gedrag. Dit proces heeft niet alleen tijd nodig, maar uiteraard ook commitment van de medewerker én de leidinggevende.

Niveau 4: Resultaat na afloop van de training

Het laatste niveau geeft antwoord op de vraag: Haalt de medewerker na de training de vooraf gewenste resultaten? Als uw medewerker na de training het gewenste gedrag vertoont, is de kans groot dat hij ook de gewenste resultaten behaalt. Uiteraard is dit alleen vast te stellen als u voor de start van de training een helder beeld heeft van wat de gewenste resultaten van de training moeten zijn.

Daarom is het van het grootste belang om vooraf bewust en doelgericht de doelstellingen te bepalen. Dat maakt een training succesvol en bovendien is alleen dán achteraf het resultaat te meten.

Kortom, een goede analyse vooraf is essentieel voor een zinvolle training.

Training ook in uw organisatie succesvol inzetten?

Het model van Kirkpatrick zegt niet dat binnen organisaties alle trainingen op niveau 4 geëvalueerd moeten worden. Wel gaat het erom dat u als organisatie bewust nadenkt over de doelstellingen van een training, voordat u een trainingssessie start.

  • Wilt u weten of de training voldeed aan de verwachtingen of dat de trainer goed was? Dan kunt u volstaan met een evaluatie op niveau 1.
  • Wilt u weten of de medewerkers de juiste kennis hebben na een training? Dan evalueert u op niveau 2.
  • Wilt u ook weten of de training het gewenste gedrag of het gewenste resultaat heeft opgeleverd, dan evalueert u op niveau 3 en 4.

Jongkind Training & Coaching verhoogt de effectiviteit van organisaties en professionals door middel van trainingen, workshops en coaching. Wilt u advies over effectieve opleiding en ontwikkeling in uw organisatie? Neem dan contact op of bekijk direct ons aanbod.

Meer informatie of interesse