web analytics

Individueel loopbaanbudget ILB-actie Gemeenteambtenaren

Vanaf 2013 tot en met 2015 heeft elke ambtenaar volgens de CAO recht op een individueel loopbaanbudget (ILB) van € 500,- per jaar. De ILB-regeling is gemaakt om een verdere impuls te geven aan loopbaanbeleid en mobiliteit van gemeenteambtenaren. Jongkind Training & Coaching heeft een speciale ILB-actie.

Hoe werkt het Individueel loopbaanbudget?

Per jaar bepaalt de ambtenaar, in overleg met zijn leidinggevende, de bestemming van zijn € 500,- budget. Dit wordt vastgelegd in het persoonlijk ontwikkelingsplan of een aanvulling daarop. Indien het ILB na verloop van het kalenderjaar waarin de aanspraak is opgebouwd niet is benut, komt het te vervallen.
De ambtenaar kan er voor kiezen (een deel van) het ILB op te sparen tot en met uiterlijk 31 december 2015, zodat hij in één keer een groter budget kan besteden. De periode en het bestedingsdoel waarvoor het budget wordt opgespaard moet worden overeengekomen met de werkgever en vastgelegd in het persoonlijk ontwikkelingsplan. In dat geval komt het budget dus niet te vervallen aan het eind van 2013 en/of 2014. Indien het opgespaarde budget na verloop van de overeengekomen periode of op 31 december 2015 niet of niet volledig is benut komt het resterende budget wel te vervallen. Sparen omdat men nog niet weet waaroor men het ILB wil inzetten is niet mogelijk. Als een ambtenaar uit dienst treedt komt het ILB te vervallen.

Individueel loopbaanbudget en de Talenten Motivatie AnalyseTalenten Motivatie Analyse Jongkind Training Coaching

  • Altijd al willen weten wat u écht drijft?
  • Welke talenten u allemaal heeft?
  • En welke competenties voor u makkelijk te ontwikkelen zijn?

De Talenten Motivatie Analyse® geeft antwoord op deze vragen.

De TMA-methode maakt het mogelijk om op een objectieve en opbouwende wijze een diepgaande analyse te maken van uw drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden.  U maakt de analyse online en ontvangt vervolgens een overzichtelijk uitgebreid rapport en toelichtingsgesprek van twee uur. De TMA talentenanalyse past Jongkind Training & Coaching succesvol toe bij persoonlijke ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze-, reïntegratie- en selectievraagstukken. Meer over de TMA lezen.

ILB-actie

Jongkind Training & Coaching heeft nu een speciale ILB-actie: bestelt u een TMA als onderdeel van het ILB, dan betaalt u slechts € 500,- inclusief uitgebreide bespreking van twee uur. U breidt de Talenten Motivatie Analyse tijdens de ILB-actie kosteloos uit met een 'Capaciteiten' en/of 'Beroepssectoren en Activiteiteninteresse' analyse. Neem contact op voor meer informatie en om gebruik te maken van dit speciale ILB-actietarief.

Regeling ILB voor iedere ambtenaar gelijk

De ILB-regeling is voor iedere gemeenteambtenaar gelijk. Elke ambtenaar heeft recht op hetzelfde budget van € 500,-. Dit budget is niet afhankelijk van de duur van het dienstverband of het aantal uren per week dat de ambtenaar bij de gemeente werkt. Ook indien de ambtenaar in de loop van het jaar in dienst treedt heeft hij recht op hetzelfde ILB. Het Individueel loopbaanbudget kan worden ingezet ter bevordering van inzetbaarheid en arbeidsmarktpotentie. De opsomming van bestedingsdoelen in artikel 17:3 lid 3 is niet limitatief, het spectrum van de bestedingsdoelen is breed. Opleidingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de functie vallen echter niet onder het ILB. Bekijk hier de brief (opent in nieuw venster) over de invoering van ILB van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA).

Over Jongkind Training & Coaching

Jongkind Training & Coaching traint en coacht voor gemeenten. Wij verzorgen naast trainingen, coaching (on the job) en workshops voor zowel kleine als grote gemeenten ook Competentiemanagement en de Talenten Motivatie Analyse.

Wilt u meer informatie of direct gebruik maken van de ILB-actie, neemt u dan contact op.